Skip to content

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
สำนักกฎหมายเลิศนิติ สำนักงานทนายความเลิศนิติ

Image  สำนักกฎหมายเลิศนิติ และบริษัท เลิศนิติ จำกัด
   เป็นสำนักงานกฎหมายที่เป็นที่รู้จักกันดีในระหว่างหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย สำนักงานตั้งอยู่ที่ 140 (109) อาคารบี ซอยพงษ์ไพโรจน์ ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันสำนักงานฯ มีนักกฎหมาย ที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และทนายความ ที่คอยให้ปรึกษาทางกฎหมาย และว่าความทั้งทางแพ่งและอาญาให้กับลูกความทั่วไป


  บริการทางกฎหมาย 
   นอกจากการเป็นผู้นำด้านการดำเนินคดีความและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายทั้งปวงแล้ว สำนักงานฯ ยังให้บริการทางกฎหมายในหลายๆ ด้าน ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจและธุรกรรมเกือบทุกประเภท ได้แก่ ด้านหุ้นส่วนและบริษัท งานที่เกี่ยวกับด้านนิติกรรมสัญญาทุกประเภท รวมทั้งสัญญาภาครัฐและสัมปทานต่างๆ ด้านภาษีอากร ด้านการแรงงาน ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของกิจการ (Legal Due Diligence) การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) รวมถึงการจดทะเบียนนิติกรรมต่างๆ ตลอดจนการดำเนินคดีทางศาลและอนุญาโตตุลาการ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ฯลฯ

  รับว่าความคดีทุกประเภททั่วราชอาณาจักร Image
  คดีความผิดเกี่ยวกับคดีอาญา ทุกประเภท
  พระราชบัญญัติ ยาเสพติดทุกประเภท
  คดีความผิดเกี่ยวกับคดีอาญา ทุกประเภท
  รับว่าความคดีแพ่ง
  คดีอาญา
  คดีมรดก
  คดีปกครอง
  คดีที่ดิน
  คดีล้มละลาย
  รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และขอใบอนุญาต

  องค์กร ลูกความ และผู้ใช้บริการ
    สำนักกฎหมายเลิศนิติ และ บริษัท เลิศนิติ จำกัด เป็นสำนักงานกฎหมายที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน องค์กรธุรกิจและบริษัท ห้างร้าน ชั้นนำหลากหลาย ตลอดจนองค์กรของรัฐในการให้บริการด้านกฎหมาย รวมทั้งยังเป็นที่ยอมรับของบรรดาสำนักกฎหมายต่างๆ

 

กระดานข่าว-ปรึกษากฎหมาย ล่าสุด

None

ทนายความ (Lawyers)

สืบค้นคำวินิจฉัย
คดีเลือกตั้ง' 500
 
ศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง
สภาทนายความ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้160
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้578
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2897
mod_vvisit_counterเดือนนี้12895
mod_vvisit_counterทั้งหมด260985

Top